Ing. Erich Sloboda

Narozen: v roce 1929

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SLOBODA Erich, Ing.

KSS

220 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výbor ustavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního/ /t. 201/

26, 13. 9. 1968; 93.

/výboru ústavně právního, zahraničního a pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci /Všeobecné podmínky RVHP 1968/ /t. 229/

29, 20. 12. 1968; 267.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 85.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 185.ISP (příhlásit)