PhDr. Hana Sachsová

Narozena: v roce 1907
Zemřela: v roce 1987

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SACHSOVÁ Hana, prof. dr.

KSČ

7 /hl. m. Praha/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního a kulturního/

k vládnímu návrhu zákona o gymnasiích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 197, 200.

Řeč v rozpravě:

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 13.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 26.ISP (příhlásit)