JUDr. Jan Němec

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Jan, dr.

KSČ

122 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, výboru kulturního/

návrh na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 94/

12, 25. 10. 1966; 17, 40.

/výbor ústavně právního, zahraničního a branného a bezpečnostního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobyt sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 18, 32.

/výboru ústavně právního/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů /t. 214/

29, 20. 12. 1968; 192.

Různé:

připomínka k nedostatku v procedurálním postupu u zasedání

19, 28. 2. 1968; 87, 89.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 20/ o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

5, 25. 3. 1965; 150.

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 49.

k zprávě výboru ústavně právního o rozbor platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 151.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 26.

k vládnímu návrhu - ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 26.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu NS /t. 166/

20, 29. 3. 1968; 17.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 114.ISP (příhlásit)