Jan Muroň

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MUROŇ Jan

KSČ

176 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet, zemědělského a zdravotního/

k vládnímu návrhu zákona o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 93, 124.ISP (příhlásit)