Stanislav Mikulášek

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠEK Stanislav

KSČ

164 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 51.

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 11. 12. 1964; 225.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 100.

k vl. n. usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 48.

k vl. n. zákona o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 108.

Interpelace, dotazy a náměty:

snižování vozového parku v Ústřední správě nákupu

2, 24. 9. 1964; 51.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 108.

Ústřední správa zemědělských výrobků - sazby dovozného - odbytové plány na brambory

2, 24. 9. 1964; 51.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 108.

proč je nedostatek kapesních svítilen všeho druhu a náhradních dílů do vysavačů Standard. Též je naprostý nedostatek naběraček, od měrek, vařeček apod. v pohostinství

4, 11. 12. 1964; 225.

odpověď min. vnitřního obchodu J. Uher

256.

navrhuje v oblasti hmotné zainteresovanosti především zabezpečit podporu vzniku mzdových rozdílů mezi podniky, které svou výrobou lépe uspokojují společenské potřeby a podniky, které jsou s uspokojováním společenských potřeby rozporu

6, 18. 6. 1965; 244.ISP (příhlásit)