doc. Eduard Manďák

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MANĎÁK Eduard

KSČ

189 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 36/ o prokuratuře

6, 17. 6. 1965; 208.

k vl. n. zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 149.

k vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 193.

připomínka k návrhu výboru ústavně právního přípravě o federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 41.

k vl. návrhům /t. 174, 174a/

24, 25. 6. 1968; 65.

k /t. 170, 171, 172/

24, 27. 6. 1968; 271.

Různé:

souhlas s návrhem zpravodaje na odložení projednání vl. n. zák. o hospodaření s byty

18, 11. 1. 1968; 202.

Interpelace, dotazy, náměty:

interpelace ohledně spojů /telefon. linky, doručování telegramů 3. a ostatních poštovních zásilek/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 119.

opětovná interpelace. Neuspokojivá situace ve spojích

19, 28. 2. 1968; 59.ISP (příhlásit)