Elena Litvajová

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

LITVAJOVÁ Elena

KSS

271 /Středoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členkou komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajkou:

/výb. úst. práv., pro nár. výbory, pro plán a rozp. a pro investiční výstavbu a stavebnictví/

k návrhu SNR na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům /t. 74/

11, 30. 6. 1966; 119.

/zprav. výb. úst. právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet a pro zemědělství a výživu

/t. 183a/ k zákonu o soudní rehabilitaci /t. 174/ a k ústavnímu zákonu, jimž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců /t. 174 a 175/

24, 25. 6. 1968; 48, 89.

/zprav. výb. úst. právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního/

k vl. n. zákona o přechodné úpravě některých lhůt /t. 198/

26, 13. 9. 1968; 100.

/zprav. výborů NS/

k vl. návrhům

- ústavního zákona o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů /t. 226/

- zákona o federálních výborech /t. 227/

- zákona o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu /t. 228/

- zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti /t. 224/

- zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech tisku a jiných informačních prostředků /t. 225/

29, 19. 12. 1968; 144, 164.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 293.

Interpelace, dotazy a náměty:

podporuje interpelaci posl. Holáně, pokud jde o materiály na pomoc individuální bytové výstavbě. Zdůrazňuje, že ještě kritičtější situace je na Slovensku, kde už je léta z 50% bytová výstavba individuální

19, 28. 2. 1968; 70.ISP (příhlásit)