Josef Jägerman

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

JÄGERMAN Josef

KSČ

111 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřen 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního t. 45/ k vládnímu návrhu zákona /t. 33/, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilnictví a příživnictví

6, 17. 6. 1965; 188.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 48.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 202.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 57.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 272.ISP (příhlásit)