Vladimír Houser

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HOUSER Vladimír

KSČ

206 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 123.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 198.ISP (příhlásit)