Marie Holatová

Narozena: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HOLATOVÁ Marie

KSČ

207 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 11. 12. 1964; 225.

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 71.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 10. 1. 1968; 62.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 98 a 3. 5. 1968; 333.

dotaz k projednávání vládního návrhu zákona o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 297.

Interpelace, dotazy a náměty:

Žádá o sdělení přesného termínu zahájení výstavby vodního díla na řece Bečvě. Uvádí obtíže, které nastávají s odsouváním již určených předešlých termínů

24, 27. 6. 1968; 318.ISP (příhlásit)