Emil Holáň

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HOLÁŇ Emil

ČSL

156 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 86.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 86.

Interpelace, dotazy a náměty:

Jak je zajištěno zásobování místního stavebnictví pro letošní rok a zda nedojde k vážným poruchám z důvodů nedostatečného zásobování stavebninami a kompletujícími materiály.

19, 28. 2. 1968; 58.ISP (příhlásit)