Ing. arch. Milan Hladký, CSc.

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HLADKÝ Milan, Ing. arch.

KSS

209 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 75.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 205.

k vládnímu návrhu - ústavního zákona o doplnění článku 91 ústavy /t. 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 16.

písemná připomínka k "Programovému prohlášení vlády"

23, 25. 4. 1968; 171.ISP (příhlásit)