Ąudovít Hanúsek

Narozen: v roce 1925
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HANÚSEK Ludovít

SS

235 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Předsedou výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

24, 27. 6. 1968; 321.

Členem předsednictva NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Uvolněn z funkce člena výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

24, 27. 6. 1968; 324.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 286.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 83.

k návrhu České národní rady a Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 43.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 58.ISP (příhlásit)