Předpis 92/1974 Sb.

Citace92/1974 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
Částka16 (4. 10. 1974)
Účinnostod 4. 10. 1974, zrušeno dnem 19. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1964novelizujeVyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích 
23/1966novelizujeVyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání 
Derogace pasivní
201/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby 
203/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů 


ISP (příhlásit)