Předpis 86/1989 Sb.

Citace86/1989 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
Částka22 (31. 7. 1989)
Účinnostod 1. 9. 1989, zrušeno dnem 1. 1. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
79/1997rušíZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)