Předpis 79/2010 Sb.

Citace79/2010 Sb.
NázevVyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Částka28 (29. 3. 2010)
Účinnostod 1. 4. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
220/2001rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky 
Derogace pasivní
388/2012novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)