Předpis 7/1994 Sb.

Citace7/1994 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.
Částka2 (20. 1. 1994)
Účinnostod 20. 1. 1994, zrušeno dnem 1. 7. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
17/1972novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu 
Derogace pasivní
61/1997rušíZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 


ISP (příhlásit)