Předpis 62/2011 Sb.

Citace62/2011 Sb.
NázevVyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
Částka23 (16. 3. 2011)
Účinnostod 1. 4. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
251/2001novelizujeVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)