Předpis 6/1965 Sb.

Citace6/1965 Sb.
NázevVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)
Částka3 (30. 1. 1965)
Účinnostod 1. 1. 1965, zrušeno dnem 1. 1. 1975

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
5/1956rušíNařízení o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25.října 1952 
84/1960rušíNařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25.října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25.října 1952 
28/1961rušíVyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty 
137/1961rušíVyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25.října 1952 
Derogace pasivní
106/1975rušíVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) o Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám 


ISP (příhlásit)