Předpisy 592/.. Sb.

592/1990 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
592/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
592/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.
592/2006 Sb.Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti


ISP (příhlásit)