Předpisy 586/.. Sb.

586/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů
586/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
586/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
586/2006 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí


ISP (příhlásit)