Předpisy 582/.. Sb.

582/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení
582/1991 Sb.Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
582/1992 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
582/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
582/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
582/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007


ISP (příhlásit)