Předpis 550/2002 Sb.

Citace550/2002 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa
Částka191 (31. 12. 2002)
Účinnostod 31. 12. 2002, zrušeno dnem 25. 11. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
579/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů 


ISP (příhlásit)