Předpisy 534/.. Sb.

534/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb.
534/1991 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
534/1992 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob za závislé činnosti a funkčních požitků
534/2002 Sb.Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)
534/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí
534/2005 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
534/2006 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)


ISP (příhlásit)