Předpis 51/2006 Sb.

Citace51/2006 Sb.
NázevVyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Částka23 (28. 2. 2006)
Účinnostod 1. 3. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
297/2001rušíVyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky 
18/2002rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě 
300/2003rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě 
Derogace pasivní
81/2010novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
82/2011novelizujeVyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
16/2016rušíVyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)