Předpis 45/1963 Sb.

Citace45/1963 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích
Částka26 (19. 6. 1963)
Účinnostod 19. 6. 1963, zrušeno dnem 1. 7. 1964

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
3/1960novelizujeVyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č.39/1951 Ú.l.I, kterou se vydávají tiskové předpisy 
44/1960novelizujeVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
140/1964rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 


ISP (příhlásit)