Předpis 44/1960 Sb.

Citace44/1960 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.97/1956 Ú.l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
Částka16 (19. 4. 1960)
Účinnostod 19. 4. 1960, zrušeno dnem 1. 4. 1967

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
45/1963novelizujeVyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 
25/1967rušíVyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 


ISP (příhlásit)