Předpis 379/2006 Sb.

Citace379/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry používané ke stanovení spalného tepla pro bilanční měření
Částka120 (2. 8. 2006)
Účinnostod 1. 10. 2006, zrušeno dnem 1. 1. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
259/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky 
Vztahuje se k
505/1990na základěZákon o metrologii 


ISP (příhlásit)