Předpis 361/2002 Sb.

Citace361/2002 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
Částka128 (15. 8. 2002)
Účinnostod 1. 9. 2002, zrušeno dnem 1. 9. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
183/1998novelizujeVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 
Derogace pasivní
322/2005rušíVyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách 


ISP (příhlásit)