Předpis 35/1953 Sb.

Citace35/1953 Sb.
NázevZákon o státním požárním dozoru a požární ochraně
Částka20 (12. 5. 1953)
Účinnostod 1. 1. 1954, zrušeno dnem 30. 4. 1958
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
707 Vládní návrh zákona o státním požárním dozoru a požární o...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
62/1950rušíZákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami 
135/1950rušíVládní nařízení o organizaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 
Derogace pasivní
95/1953novelizujeVládní nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany 
35/1957novelizujeZákon o technické normalisaci1
18/1958rušíZákon o požární ochraně2


ISP (příhlásit)