Předpis 306/2002 Sb.

Citace306/2002 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Částka112 (9. 7. 2002)
Účinnostod 1. 9. 2002, zrušeno dnem 30. 1. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
56/1982rušíVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 
120/1993rušíVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 
Derogace pasivní
376/2007rušíZákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)