Předpis 301/2006 Sb.

Citace301/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
Částka94 (22. 6. 2006)
Účinnostod 22. 6. 2006, zrušeno dnem 25. 2. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
343/1997novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
Derogace pasivní
54/2008rušíVyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 
Vztahuje se k
79/1997na základěZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)