Předpis 30/2003 Sb.

Citace30/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 157/2001 Sb.
Částka10 (3. 2. 2003)
Účinnostod 3. 2. 2003, zrušeno dnem 25. 2. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
343/1997novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
Derogace pasivní
54/2008rušíVyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 


ISP (příhlásit)