Předpis 283/2001 Sb.

Citace283/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)
Částka106 (7. 8. 2001)
Účinnostod 7. 8. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
305/1998rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) 
Derogace pasivní
219/2004rušíVyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 


ISP (příhlásit)