Předpis 259/2007 Sb.

Citace259/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky
Částka84 (9. 10. 2007)
Účinnostod 1. 1. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
345/2002novelizujeVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu 
66/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče 
67/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva 
68/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy 
70/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy 
71/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku 
72/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů 
379/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry používané ke stanovení spalného tepla pro bilanční měření 
Vztahuje se k
505/1990na základěZákon o metrologii 


ISP (příhlásit)