Předpis 244/2003 Sb.

Citace244/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.
Částka81 (4. 8. 2003)
Účinnostod 1. 9. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
108/1997novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)