Předpis 231/2009 Sb.

Citace231/2009 Sb.
NázevVyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
Částka70 (30. 7. 2009)
Účinnostod 1. 4. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
261/2004rušíVyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele 
221/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele 
Derogace pasivní
208/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele 
Vztahuje se k
256/2004na základěZákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)