Předpis 227/2004 Sb.

Citace227/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Částka74 (29. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 10. 7. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
82/1997rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
210/2010rušíVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy 


ISP (příhlásit)