Předpis 221/2005 Sb.

Citace221/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
Částka80 (8. 6. 2005)
Účinnostod 1. 7. 2005, zrušeno dnem 1. 4. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
261/2004novelizujeVyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele 
Derogace pasivní
231/2009rušíVyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele 
Vztahuje se k
256/2004na základěZákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)