Předpis 203/2000 Sb.

Citace203/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
Částka62 (19. 7. 2000)
Účinnostod 19. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1964rušíVyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích 
23/1966rušíVyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání 
144/1973rušíVyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízení provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť 
73/1974rušíVyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech 
92/1974rušíVyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic 
108/1982rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád 
148/1984rušíVyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb. 
50/1985rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě 
75/1987rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě 
38/1988rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. 
40/1988rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád 
314/1990rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb. 
360/1991rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech 


ISP (příhlásit)