Předpis 19/1984 Sb.

Citace19/1984 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Částka3 (28. 2. 1984)
Účinnostod 1. 4. 1984, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
23/1964novelizujeVyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 
Derogace pasivní
344/1992rušíZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 


ISP (příhlásit)