Předpis 184/2019 Sb.

Citace184/2019 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
Částka79 (25. 7. 2019)
Účinnostod 1. 8. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
351/2013novelizujeNařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
Vztahuje se k
89/2012na základěZákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)