Předpis 181/2014 Sb.

Citace181/2014 Sb.
NázevZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Částka75 (29. 8. 2014)
Účinnostod 1. 1. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, od 2013
81 Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
Vztahováno k
316/2014na základěVyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 
317/2014na základěVyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)