Předpis 173/2000 Sb.

Citace173/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
Částka53 (28. 6. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000, zrušeno dnem 2. 1. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
279/1997novelizujeVyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
Derogace pasivní
540/2002rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 


ISP (příhlásit)