Předpis 163/1973 Sb.

Citace163/1973 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
Částka40 (20. 12. 1973)
Účinnostod 1. 1. 1974, zrušeno dnem 1. 1. 1982

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
107/1966rušíVyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb 
162/1970novelizujeVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě 
166/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1968 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb 
Derogace pasivní
31/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb. o dokumentaci staveb 
76/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj,kterou se doplňuje vyhláška č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb,ve znění vyhlášky č.31/1976 Sb. 
68/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj,kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb,ve znění vyhlášky č.31/1976 Sb. 
152/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb 
105/1981rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 


ISP (příhlásit)