Předpis 16/1972 Sb.

Citace16/1972 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
Částka6 (28. 3. 1972)
Účinnostod 1. 4. 1972, zrušeno dnem 1. 7. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
66/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem 
61/1997rušíZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 


ISP (příhlásit)