Předpis 148/1984 Sb.

Citace148/1984 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
Částka31 (18. 12. 1984)
Účinnostod 1. 2. 1985, zrušeno dnem 19. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1964novelizujeVyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích 
Derogace pasivní
203/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů 


ISP (příhlásit)