Předpis 141/1969 Sb.

Citace141/1969 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú.l. o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č.112/1955 Ú.l., vydané k jejímu provedení
Částka45 (17. 12. 1969)
Účinnostod 1. 1. 1970, zrušeno dnem 1. 4. 1979

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
74/1960novelizujeVyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č.58/1954 Ú.l.,o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 
141/1969novelizujeVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú.l. o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č.112/1955 Ú.l., vydané k jejímu provedení 
Derogace pasivní
141/1969novelizujeVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú.l. o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č.112/1955 Ú.l., vydané k jejímu provedení 
144/1978rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 


ISP (příhlásit)