Předpis 138/1971 Sb.

Citace138/1971 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
Částka35 (6. 12. 1971)
Účinnostod 1. 1. 1972, zrušeno dnem 1. 1. 1977

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/1965rušíVyhláška ministerstva financí o správních poplatcích 
26/1967rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 
39/1971rušíVyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 
40/1971rušíVyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 
Derogace pasivní
120/1972novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích 
119/1973novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích 
162/1976rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)