Předpis 120/1993 Sb.

Citace120/1993 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Částka32 (15. 4. 1993)
Účinnostod 15. 4. 1993, zrušeno dnem 1. 9. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
56/1982novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 
Derogace pasivní
306/2002rušíVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 
Vztahováno k
285/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády 


ISP (příhlásit)